Episurf Medical erhåller sitt första beviljade patent i Australien

Episurf Medical erhåller beviljande för ett nytt patent i Australien. Australiska patentverket har meddelat sin avsikt att bevilja patentet och publicerade beslutet den 15 september 2016. Detta är första gången Episurf erhåller ett beviljat patent i Australien.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-09-15 10:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Patentet omfattar en kirurgisk borrguide med funktion för djupjustering. Denna guide utgör en del av Episurfs verktygskit för implantation av patientunika ledimplantat.

”Att blicka framåt och säkra immateriellt skydd på nya marknader är en viktig del av arbetet för ett expanderande bolag”, kommenterar Rosemary Cunningham Thomas, vd på Episurf Medical.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 70-7655892

Tel: +44 (0) 7803-753603

Email: rosemary@episurf.com

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10.15 den 15 september 2016.