Episurf Medical erhåller ytterligare patent i USA

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-04-01 16:39 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Episurf Medical har fått meddelande om att bolagets patentansökan ”Kirurgiskt kit för reparation av broskskador” kommer att godkännas för registrering i USA den 14 april 2015. Patentet avser en metod att ersätta skadat brosk och ben med ett implantat, eller med friskt brosk eller ben.

Det nya patentet ingår i en åttonde patentfamilj för Episurf Medicals första produktportfölj, knäportföljen. Patentet omfattar bolagets kirurgiska kit som består av den patientunika guiden, Epiguide®, och tillhörande kirurgiska verktyg, Epikit.

Episurf Medical har sedan bolaget startades arbetat med att bygga upp en omfattande patentportfölj för att skydda bolagets teknologier och framtida produkter. Totalt har Episurf Medical cirka 80 godkända patent och patentansökningar under behandling i främst Europa och USA.

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

 

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com