Episurf Medical erhåller ytterligare två patent gällande viktiga funktioner för bolagets individanpassade implantat Episealer®

Stockholm, 2013-03-19 09:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Episurf Medical har fått besked av EPO att bolagets patentansökan ”Ledimplantat med monteringsanpassad peg” kommer att godkännas för registrering den 27 mars 2013 samt att patentansökan ”Implantat med kant klädd i hydroxiapatit” kommer att godkännas för registrering den 3 april 2013. Båda patenten godkänns för registrering i Europa och patenträtten förutsätter att Episurf Medical fullföljer registrering av patenten. Patenten avser Episurf Medicals unika individanpassade implantat för att ersätta skadat brosk i en led, Episealer®.
 
Episurf Medical har sedan bolaget startades arbetat med att bygga upp en omfattande patentportfölj för att skydda bolagets teknologier och framtida produkter. Totalt har Episurf Medical cirka 50 patentansökningar under behandling i Europa och USA.


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity™ system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Pareto Öhman som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com