Episurf Medical etablerar dotterbolag och säljteam i Storbritannien

I linje med bolagets kommersiella expansionsplaner för viktiga europeiska marknader har Episurf Medical etablerat ett dotterbolag, Episurf Ltd. i Storbritannien. Bolaget har även genomfört nyckelrekryteringar av säljare för direktförsäljning.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-07-21 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

”Vi har tidigare aviserat att en viktig strategisk målsättning för 2015 är att bygga upp en stark närvaro i Storbritannien, där marknaden för behandling av knäsmärta och broskskador är av betydande karaktär för Episurf Medical. Bara under 2014 genomfördes i Storbritannien cirka 100 000 knäprotesoperationer på 400 sjukhus och cirka 190 000 artroskopiska ingrepp”, kommenterar Rosemary Cunningham Thomas, vd för Episurf Medical.

De första operationerna i Storbritannien med Episurf Medicals implantat genomfördes i mars 2015 på Rugby Hospital av professor Tim Spalding. Efter den andra operationen kommenterade han: ”Operationerna kunde genomföras helt enligt plan. Borrguiderna passade perfekt och möjliggjorde minimalt operationssnitt. Operationsinstrumenten medgav optimal guidning och implantaten kunde placeras på rätt ställe med en perfekt match. Vackert, elegant och väldesignat”.

Sedan dess har Episurf Medical fortsatt arbetet med att knyta tills sig kliniker och riktade marknadsföringsinsatser för att påskynda produktadoptionen.

”Jag tror att Episurfs behandling går hand i hand med det brittiska sjukvårdssystemets riktlinjer om ett bättre resultat till lägre kostnader. Genom vår teknik kan vi tillhandahålla patienter och läkare en avancerad teknisk lösning för effektiv behandling av smärta i knä som samtidigt är kostnadseffektiv. Genom att erbjuda ett patientunikt kirurgiskt kit för engångsbruk on-demand kräver vår behandling ingen lagerhållning av produkter eller instrument på sjukhus eller kliniker”, kommenterar Rosemary Cunningham Thomas vidare.

I ett nytt utvecklingsprogramdokument har det brittiska sjukvårdssystemet redogjort för behovet av förbättrade resultat till lägre kostnader genom en översyn över upphandlingsprocessen av sina kliniska partnerskap (Länk till: Better_Procurement_Better_Value_Better_Care_:_A_Procurement Development_Programme_for_the_NHS: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/226835/procurement_development_programme_for_NHS.pdf).

Utdrag: ”Till exempel när det gäller ortopediska höft- och knäleder, uppskattas det att så mycket som 40 procent av kostnaderna är förenade med indirekta kostnader, dvs lagerhållning, instrument och säljstöd. Dessa kostnader är dubbelt så höga i jämförelse med andra sektorer och tillspetsas ytterligare av den variation av val som görs av kirurger även inom samma sjukhus. Vi tror att affärsmodellen genom vilken ortopediska leverantörer säljer till det brittiska sjukvårdssystemet är ineffektivt, föråldrat och ej ligger i endera parts bästa intresse”
 

För mer information, vänligen kontakta:
Rosemary Cunningham Thomas, vd Episurf Medical
Tel: +46 (0) 70-7655892
Tel: +44 (0) 7803-753603
E-mail: rosemary@episurf.com


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.
Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.