Episurf Medical får CE-märkning av ytterligare en produkt för individanpassad behandling av skadade knäleder, Episealer® Trochlea

Episurf Medical har erhållit CE-märkning av bolagets nästa produkt, Episealer® Trochlea. CE-märkningen innebär att bolaget kan inleda marknadsförings- och försäljningsarbetet i Europa. Produkten är avsedd för behandling av broskskador bakom knäskålen. Den ska nu lanseras genom en så kallad kontrollerad produktlansering (CPL).
”Artros är ett växande problem och det finns ett stort behov av nya behandlingsformer. Nu har vi två produkter på marknaden som kompletterar varandra och vi kan därmed möta det växande behovet med vår unika, individanpassad teknologi”, kommenterar Nina Bake, vd för Episurf Medical.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2014-10-10 12:37 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

 

Episurf Medicals nya produkt Episealer® Trochlea baseras på bolagets individanpassade implantat. Den är avsedd för behandling av broskskador i området bakom knäskålen. Produkten är nu CE-märkt och kommer omgående att börja erbjudas utvalda kliniker genom en kontrollerad produktlansering (CPL). Sedan ett år tillbaka pågår en CPL för bolagets första produkt, det individanpassade implantatet Episealer® Femoral Condyle.

”Vi har under det gångna året knutit viktiga kliniker och Key Opinion Leaders till vår pågående kontrollerade produktlanseringen av vår första produkt Episealer® Femoral Condyle. Därmed har vi redan knutit värdefulla kontakter och sjösatt en modell som vi kan använda för att få ut även den nya produkten på marknaden”, kommenterar Nina Bake, vd för Episurf Medical.

Hittills har 15 kliniker i nio länder anslutit sig till den CPL som inleddes hösten 2013. De senaste månaderna har företaget även etablerat en internationell marknads- och säljorganisation med tre erfarna medarbetare. Dessa får nu ytterligare en produkt att erbjuda kliniker runt om i Europa.

Hittills genomförda operationer visar att patienter snabbt har återfått rörlighet och befriats från tidigare smärta. De två första produkterna är avsedda för patienter med broskskador i knäled respektive området bakom knäskålen. Behandlingen möter ett växande behov där allt fler människor lider av smärta och begränsad rörlighet i knäet, för att många gånger i förlängningen utveckla artros.

Episurf Medical har utvecklat en unik, patenterad teknik för att tillverka individanpassade implantat och kirurgiska verktyg för behandling av skador i människors leder. Implantaten ersätter områden med skadat brosk- och benvävnad.
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com