Episurf Medical får ytterligare ett godkänt europeiskt patent

Episurf kan med den patenterade teknologin designa kirurgiska verktyg och implantat som är individanpassade med hänsyn till både ledytan och patientens skada. Verktygen guidar och stödjer kirurgen under operationen och gör att det kliniska resultatet blir mindre beroende av dennes färdigheter. Detta öppnar upp för att fler kirurger ska kunna erbjuda Episurfs unika behandlingsalternativ till sina patienter.

”Godkännandet innebär att vår patentportfölj stärks ytterligare. Därmed har vi ännu ett godkänt patent som ger oss monopol på den viktiga Europamarknaden”, kommenterar Nina Bake, vd för Episurf Medical.

 

Stockholm den 10 maj 2012

Episurf Medical AB (publ.)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi, IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com

 

Episurf i korthet

Episurf utvecklar små individanpassade implantat (Episealer®) samt kirurgiska borrmallar (Epiguide®) för behandling av lokala broskskador i leder. Episurfs implantat är små, tunna och anpassas för varje individs unika anatomi och skada. Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Ytterligare information om Episurf finns på www.episurf.com.  Episurfs Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB.