Episurf Medical fortsätter förberedelserna för den amerikanska IDE-studien genom tillsättandet av Dr Michael A Kelly som särskild studierådgivare

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) närmar sig inlämnandet av ansökan om att få bedriva en IDE-studie i USA. Som en viktig åtgärd i studiens design- och utformningsfas, tillsätter bolaget Dr Michael A Kelly som speciell studierådgivare. Dr Kelly kommer att arbeta med Episurf Medical och bistå bolaget i olika frågeställningar som rör IDE-studien och USA-lanseringen.

Dr Michael A Kelly är ordförande vid avdelningen för ortopedi vid Hackensack University Medical Center i New Jersey och var tidigare President vid det prestigefyllda American Knee Society. Han är grundare (Founding Professor) och ordförande för ortopediska föreningen vid Hackensack Meridian School of Medicine vid Seton Hall University. Dr Kelly arbetar med alla typer av knäkirurgi och är författare till ett antal vetenskapliga artiklar inom området. Han är medförfattare till boken ”Surgery of the knee 2nd edition”. Dr Kelly har föreläst i USA och internationellt på temat idrottsmedicin och knäledsrekonstruktion och är medlem i ett flertal organisationer, däribland American Orthopaedic Society of Sports Medicine och American Orthopaedic Association. Tidigare har Dr Kelly varit chefsläkare för New Jersey Nets i den amerikanska basketligan NBA. Dr Kelly är utbildad vid Georgetown University School of Medicine.

”Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Episurf Medical då behandling av denna patientgrupp är en utmaning för den ortopediska industrin” säger Dr Michael A Kelly.

“Den feedback vi erhållit från ortopeder i USA har varit väldigt uppmuntrande, och vi är mycket stolta över att knyta Dr Kelly till oss som rådgivare till Episurf Medical i detta mycket viktiga strategiska initiativ” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 23 maj 2018.wkr0006.pdf