Episurf Medical har erhållit godkänt europeiskt patent

 

Episurf Medical har erhållit godkänt europeiskt patent för en av bolagets grundteknologier. Patentet avser ett medicinskt implantat för lagning av broskskador på ledytor.

Uppfinningen består av ett implantat som utgörs av dels ett gradientmaterial, som innehåller ett bioaktivt material, och dels en metallegering. Implantatet får god mekanisk stabilitet vid insättning, eftersom det bioaktiva materialet gör att implantatet växer ihop med omkringliggande benvävnad.

”Godkännandet innebär att vår patentportfölj stärks. Vi har anledning att tro att ytterligare patent i vår portfölj blir godkända inom kort”, kommenterar Nina Bake, VD för Episurf Medical.

 

Stockholm den 25 april 2012

Episurf Medical AB (publ.)

Styrelsen 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi, IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com 

 

Episurf i korthet

Episurf utvecklar små individanpassade implantat (Episealer®) samt kirurgiska borrmallar (Epiguide®) för behandling av lokala broskskador i leder. Episurfs implantat är små, tunna och anpassas för varje individs unika anatomi och skada. Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Ytterligare information om Episurf finns på www.episurf.com.  Episurfs Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB.