Episurf Medical har erhållit patent i USA

Stockholm, 2014-03-27 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Episurf Medicals patentansökan ”System för att tillverka ett kirurgiskt kit för att reparera brosk i en led” har godkänts för registrering i USA. Det nya patentet ingår i en sjunde patentfamilj för det individanpassade implantatet Episealer® och avser en metod att framställa ett kirurgiskt kit för reparation av broskskador.
 
Episurf Medical har sedan bolaget startades arbetat med att bygga upp en omfattande patentportfölj för att skydda bolagets teknologier och framtida produkter. Totalt har Episurf Medical cirka 70 godkända patent och patentansökningar under behandling i främst Europa och USA.
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com