Episurf Medical har erhållit ytterligare patent för individanpassade implantat

Stockholm, 2013-08-14 16:33 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Episurf Medical har fått besked att bolagets patentansökan ”Kirurgiskt kit för reparation av brosk bestående av ett implantat samt verktyg” godkänts för registrering i Europa (EPO). Patenträtten förutsätter att Episurf Medical fullföljer validering av patentet i valda länder. Patentet avser Episurf Medicals unika individanpassade implantat för att ersätta skadat brosk i en led, Episealer®, jämte verktyg för att anbringa det.

Episurf Medical har sedan bolaget startades arbetat med att bygga upp en omfattande patentportfölj för att skydda bolagets teknologier och framtida produkter. Totalt har Episurf Medical cirka 85 godkända patent samt patentansökningar under behandling i Europa och USA.

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com