Episurf Medical har godkänts för notering på NASDAQ OMX Stockholm och offentliggör prospekt

NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté har godkänt Episurf Medical AB (publ)(”Episurf Medical”) för upptagande till handel på huvudlistan.

Stockholm, 2014-06-05 11:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Första dag för handel med Episurf Medicals aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm är planerad till den 11 juni 2014. Genom noteringen upphör Episurf Medicals notering på NASDAQ OMX First North. Sista dag för handel på NASDAQ OMX First North är planerad till den 10 juni 2014. Episurf Medicals aktier av serie B kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, dvs. ”EPIS B”. Aktien behåller även samma ISIN som tidigare, dvs. SE0003491562. Det sker inte något utgivande av nya aktier och aktieägare i Episurf Medical behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av listbytet och som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Episurf Medicals hemsida, www.episurf.com, samt på Pareto Securities hemsida, www.paretosec.com.

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare till Episurf Medical och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare i samband med noteringen.

Informationen är sådan som Episurf Medical ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2014 kl. 11.40.

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.