Episurf Medical har ingått avtal med A+ Science AB i samband med kliniska studier

    

A+ Science är en välmeriterad CRO (Contract Research Organisation) som erbjuder konsulttjänster vid kliniska prövningar.

I och med avtalet kommer A+ Science att bidra med projektledning i klinisk prövning av Episealer KneeTM, förberedelser av studiedokument, förberedelser för monitorering, samt hantering av data.

Det ingångna avtalet innebär att hög kvalité säkerställs vid genomförandet av de kliniska studierna.