Episurf Medical har utsetts till godkänd leverantör till Spire Healthcare, en av Storbritanniens största oberoende sjukhusgrupper

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) har utsetts till godkänd leverantör till Spire Healthcare, en av Storbritanniens största oberoende sjukhusgrupper med 39 sjukhus, 10 kliniker och två specialistcenter för cancervård i England, Wales och Skottland. Beslutet har fattats efter en granskningsprocess.

”Vi är väldigt glada över att Episealer®, med hjälp och stöd från några av Storbritanniens ledande ortopeder, godkänts av Spire Healthcare som en ny behandlingsmetod för avgränsade brosk- och benskador i knät”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical. ”Spire Healthcare levererar högkvalitativ vård till privata patienter såväl som till NHS-patienter i Storbritannien. Vi ser fram emot att erbjuda Episealer® till lämpliga patienter och därmed göra det möjligt för dem att dra nytta av vår teknologi som kan hjälpa dem att återvända till en smärtfri vardag”, avslutar Ryfors. 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 20 juli 2017.wkr0006.pdf