Episurf Medical ingår distributionsavtal i Hongkong och etablerar dotterbolag i USA

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att bolaget har ingått ett distributionsavtal i Hongkong med Pacific Medical Systems. Detta är ett första steg i bolagets strategi att öppna upp nya marknader i Asien. Pål Ryfors, vd Episurf Medical, säger att ”vi har mottagit mycket uppmuntrade feedback från ledande ortopeder i Hongkong, vilket bekräftar att Episealer® kommer hjälpa dem att behandla patienter i det så kallade behandlingsgapet. Vi är glada över att ha utsett Pacific Medical Systems till vår distributör, och Hongkong kommer, som vår första marknad i Asien där vår teknologi är redo att marknadsföras, fungera som en viktig referens för vår fortsatta expansion i regionen.”

Bolaget meddelar också att ett dotterbolag har etablerats i USA, Episurf Medical Inc. Detta dotterbolag har etablerats i syfte att genomföra kliniska prövningar för regulatoriska syften i USA, vilket tidigare har kommunicerats.


För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com


Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.wkr0006.pdf