Episurf Medical intensifierar försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna genom ökat deltagande på ortopediska konferenser

Som ett led i Episurf Medicals europeiska försäljnings- och marknadsföringsstrategi utökar bolaget sitt deltagande på ortopediska konferenser i framförallt Storbritannien, Tyskland och Norden. Under andra halvåret 2015 avser Episurf att delta på tio konferenser. På minst fyra av dessa kommer bolagets teknologi och vetenskapligliga framsteg ingå i det officiella programmet.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-09-23 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

“Vi har identifierat ortopediska konferenser, och särskilt konferenser inriktade på knän, som ett av de mest effektiva forumen för oss att komma i kontakt med kirurger, läkare och Key Opinion Leaders. Under de två senaste konferenserna i Liverpool och Dresden knöt vi till oss flertalet kirurger som är angelägna om att börja använda Episurfs produkter. Konferenserna gav oss också värdefull information direkt från den medicinska professionen som alla bekräftar att det finns ett behandlingsgap där vår patientspecifika Episealer® implantatteknologi fyller ett behov”, säger Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical.

De ovan nämna europeiska konferenserna var British Orthopaedic Associations årsmöte i Liverpool, England den 15-17 september, där Episurf deltog för första gången, samt AGA, (Society for Arthroscopy and Joint Surgery) i Dresden, Tyskland den 17-19 september.

“AGA-konferensen i Dresden är vår mest lyckade hittills med tre gånger fler genererade leads jämfört med tidigare konferenser. En tydlig förändring var att kirurger nu aktivt sökte upp oss för att diskutera sina patientfall. Den här typen av konferenser är perfekta tillfällen för vårt säljteam att ytterligare etablera relationer med kirurger och lyfta fram Episealer®-implantatens tydliga fördelar samt att aktivt uppmuntra kirurger att identifiera lämpliga patienter för vår produkt”, säger Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical.

Episurf Medical har tre patientspecifika implantat på marknaden. Implantaten kompletterar varandra och möjliggör för bolaget att möta det ökande behovet av behandlingar för olika typer av skador i knäleden. Genom kontakter och insikter från konferenser har Episurf Medical möjlighet att inhämta marknadsinformation, vara lyhörda inför kirurgernas behov samt effektivt utveckla och introducera nya produkter.
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity®-system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


 

         För mer information, vänligen kontakta:
         Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 70-7655892
         Tel: +44 (0) 7803-753603
         rosemary@episurf.com