Episurf Medical kommunicerar kortfattad klinisk uppdatering

Episurf Medicals (NASDAQ: EPIS B) första 15 patienter har nu haft sina Episealer®-implantat i mer än tre år. Episurf Medical fortsätter att stödja insamling av klinisk data vilken visar på de positiva effekter som Episealerpatienter upplever från bolagets unika och personspecifika lösning för behandling av knäsmärta. En betydande mängd data har samlats in från den växande patientpopulationen och den första patienten rapporterar mycket goda resultat, strax under 5 år sedan operation. Denna data visar på den kliniska betydelsen och de fördelar som patienterna upplever avseende livskvalitet och relaterad reducering av smärta. Dessa fördelar syns tidigt och datan visar att patienterna upplever positiva effekter inom 3 månader efter operation, med fortsatta förbättringar därefter. Episurf Medical har för närvarande 15 patienter som har haft implantatet i mer än 3 år och 4 patienter har haft implantatet i mer än 4 år.

”Det är uppmuntrande att allt eftersom tiden går, så har vi såhär långt, inte sett några försämringar i patienternas välbefinnande eller ökande behov av revidering av implantaten” säger Professor Leif Ryd, Senior Medicinsk rådgivare till Episurf Medical. ”Resultaten börjar tala för sig själva” avslutar Professor Ryd.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.30 den 20 juli 2017.wkr0006.pdf