Episurf Medical lanserar betaversion av första tjänsten inom Episurf Support Services och ny webbsida

Som ett led i Episurf Medicals nya satsning på direktförsäljning lanserar bolaget betaversionen av tjänsten Lite Assessment riktad mot ortopediska kirurger i Europa. I samband med detta implementerar bolaget en ny internationellt anpassad grafisk profil samt ny webbsida bättre anpassad för patienter och kirurger.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-03-25 13:28 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Betaversionen av Episurf Medicals nya tjänst Lite Assessment lanseras som en del i bolagets utökade marknadssatsning i utvalda europeiska länder. Med tjänsten kan kirurger och ortopeder som ännu inte är kunder hos Episurf Medical via webben överföra magnetkamerabilder tillhörande patienter som lider av smärtsamma broskskador i knäleden, direkt till bolaget. Patientens anatomi visualiseras i en 3D-modell, vilket möjliggör lokalisering av brosk- och benskador. Modellerna visualiseras och sammanställs i en skaderapport som skickas till ortopeden.

Syftet med tjänsten är att öka kännedomen gällande µiFidelity®-systemet samt att skapa en dialog och interaktion med fler ortopeder i Europa. Tjänsten kommer tills vidare att vara kostnadsfri.

”Vi får en allt större kundbas bestående av kirurger och ortopeder runt om i Europa som är intresserade av att samarbeta med oss. För att öka inflödet av potentiella patienter öppnar vi upp möjligheten för kirurger och ortopeder som ännu inte är kunder hos oss att skicka in MRI-bilder på broskskador där vi i ett initialt skede bistår med en skaderapport och en möjlighet att utforska µiFidelity®. I ett senare skede kommer vi även kunna föreslå relevanta behandlingar för respektive patient, däribland behandling med våra Episealer®-implantat”, säger Nina Bake, vd för Episurf Medical.

Samtidigt lanseras bolagets nya grafiska profil och webbsida i syfte att stärka kommunikationen mot befintliga och nya målgrupper. Den nya webbsidan är ämnad att tillgodose det ökande informationsbehovet hos Episurf Medicals internationella publik med nytt innehåll riktat mot patienter, läkare och ägare med lättare navigering och mer rörlig media.

”Vidareutvecklingen av IT-systemet µiFidelity®, tillsammans med en växande produktpipeline, gör att vi breddar våra applikationsområden och målmarknader. Det innebär att vi kommer att behöva kunna kommunicera med en betydligt större patient- och kundmålgrupp. Därför implementerar vi nu en ny webbplats och en ny grafisk profil som överensstämmer med bolagets expansionsplaner”, säger Nina Bake.

I syfte att uppnå en mer enhetlig och beskrivande namnstruktur har beslut också tagits att byta namn på bolagets befintliga och planerade implantatprodukter. Nya namn är Episealer® Condyle Solo (ersätter tidigare Episealer® Femoral Condyle), Episealer® Trochlea Solo (ersätter tidigare Episealer® Knee Trochlea) och Episealer® Femoral Twin (ersätter tidigare Episealer® Twin). 

   

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com