Episurf Medical lanserar tysk webbsida och intensifierar marknadsaktiviteter i regionen

I linje med bolagets planerade expansion på den tyska marknaden har Episurf Medical lanserat en tysk webbsida. Den nya webbsidan ska stödja bolagets fortsatta etableringsarbete i regionen och skapa ytterligare förutsättningar för riktad information till tysktalande läkare och potentiella patienter.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-01-18 13:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

”Tyskland är en av våra nyckelmarknader och ett av de länder i Europa där det görs mest knärelaterade kirurgiska ingrepp. Vi har fått väldigt bra feedback från tyska kirurger avseende vår intelligenta, patientspecifika implantatteknologi och är glada över att kunna erbjuda tyska klienter och nya användare ännu bättre service genom riktad information på tyska”, säger Rosemary Cunningham Thomas, VD för Episurf Medical.

Under 2015 genomförde Episurf Medical nyckelrekryteringar för att etablera kärnan i den tyska säljorganisationen som förväntas växa med ytterligare fyra säljrepresentanter under 2016.

Webbsidan kan nås via www.episurf.de alternativt via länk på www.episurf.com.

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

         För mer information, vänligen kontakta:
         Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 70-7655892
         Tel: +44 (0) 7803-753603
         E-post: rosemary@episurf.com