Episurf Medical når milstolpe om 200 implantat

Episurf Medical meddelar att den 200:e operationen med knäimplantatet Episealer är planerad att ske inom de kommande dagarna. Episurf Medicals unika och personspecifika teknologi fortsätter att uppmärksammas, och den möjliggör för ortopeder att behandla tidigare svårbehandlade patienter med skador i brosk och underliggande ben i knäleden. 

”Detta är en betydande milstolpe för Episurf Medical”, säger Pål Ryfors, tillförordnad verkställande direktör och finanschef vid Episurf Medical. ”Vårt 200:e implantat visar nu tydligt att vår teknologi accepteras av allt fler ortopeder och vi fortsätter att höra om hur våra produkter har förändrat patienters liv”.

Dennis Stripe, arbetande styrelseordförande kommenterar att ”Episurf Medical förändrar behandlingsmönstret för patienter med knäskador. Vår teknologi fortsätter att accepteras bland specialiserade ortopeder som själva ser vilken positiv påverkan Episealer har på deras patienter”. 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, tf vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 11 maj 2017.wkr0006.pdf