Episurf Medical når milstolpe om 250 implantat

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att bolaget uppnått en ny milstolpe genom att den 250:e operationen med Episealer®-implantatet har planerats att ske inom de kommande veckorna.

”Denna milstolpe är oerhört viktigt för oss, och det är samtidigt viktigt att komma ihåg att vår kliniska data är väldigt stark och att patienterna verkligen hjälps av vår teknologi. Med det sagt så är det självklart oerhört glädjande att vi mer eller mindre har halverat tiden mellan våra 50-intervall. Det är viktigt att vi ökar vår försäljning och detta är ett tydligt bevis på att Episealerteknologin erhåller allt mer acceptans. Detta är en bra dag för Episurf Medical och jag vill rikta ett stort tack till alla ortopeder, patienter och anställda”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

"Det är betryggande att se att den ortopediska professionen tycks notera de goda kliniska resultaten och de mycket få komplikationerna och anamma Episealerteknologin. Det börjar nu likna en exponentiellt ökande användning av Episurfs implantat”, säger Professor Leif Ryd, Senior Medicinsk rådgivare till Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.35 den 16 augusti 2017.wkr0006.pdf