Episurf Medical når milstolpe om 300 implantat

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att bolaget uppnått en ny milstolpe genom att den 300:e operationen med implantatet Episealer® har planerats att ske inom de närmsta veckorna.

"Starka kliniska resultat, en växande användargrupp bland europeiska ortopeder, vårt 300:e implantat i produktion, en markant ökning av intresset för Episealer®-teknologin inom den ortopediska industrin, och viktigast av allt, ett kontinuerligt flöde av fina patientresultat. Allt detta summeras till att Episurf Medical fortsätter etablering av Episealer®-teknologin som ett behandlingsalternativ för tidiga brosk- och benskador i knäleden” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 09.30 den 12 december 2017.wkr0006.pdf