Episurf Medical och Europeiska kliniker presenterar 2 års kliniska resultat från patientspecifika miniproteser för knän vid en viktig Europeisk klinisk kongress

Vetenskapliga resultat från användning av Episurfs knäimplantat (Episealer) presenteras vid den prestigefyllda kongressen AGA (German Society for Arthroscopy and Joint Surgery) i Basel den 16 september. Den vetenskapliga sammanfattningen ”The chondral lesion in GAP patients: up to 2-year clinical results using a customised metal mini-prosthesis in the knee” kommer presenteras av Dr. Leif Ryd. Datan är sammanställd från kliniker i Europa.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-09-16 13:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Presentationen visar att Episealerpatienter med fokala broskskador i knäleden, och med en historia av tidigare biologiska behandlingar som har misslyckats, uppnått väsentlig minskning av smärtan samtidigt som deras livskvalité förbättrats. Den presenterade datan innefattar resultat från 11 patienter som har erhållit en Episealer i fyra Europeiska länder och som har följts upp under 24 månader.

”Studien visar att patienter som har lidit av broskskador och som inte framgångsrikt har kunnat behandlas med biologiska lösningar, uppnår väsentliga förbättringar av livskvalitén efter att ett Episealerimplantat har opererats in. Traditionellt sett har dessa patienter fallit inom vad som blivit känt som ”behandlingsgapet”; de är för unga för knäprotes men har förbrukat alla möjligheter till reparation av brosket. Resultatet från denna studie visar att Episealer kan hjälpa dessa patienter tillbaka till en mer normal livsstil, så som att återgå till arbetslivet. Detta är betydande resultat som visar på implantatsäkerhet” säger Dr. Ryd.

Rosemary Cunningham Thomas, vd för Episurf Medical, säger att resultaten som visas i denna presentation för samman erfarenheter vilka rapporteras dagligen från Episealerpatienter och deras ortopeder.

”I linje med vår strategiska prioritering för 2016 om att sammanställa robusta kliniska bevis, har vi nu ackumulerat kliniska resultat vilka visar på väldigt god implantatsäkerhet och välmående hos patienterna. 2 års uppföljningsdata anses generellt vara en accepterad tröskel för klinisk framgång. Därför kan vi vänta oss ytterligare acceptans från den ortopediska yrkeskåren”, säger Rosemary Cunningham Thomas, vd Episurf Medical.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 70-7655892

Tel: +44 (0) 7803-753603

Email: rosemary@episurf.com

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13.15 den 16 september 2016.