Episurf Medical och Xbrane Biopharma bjuder in till bolagspresentation den 29 maj i Stockholm

Episurf Medical och Xbrane Biopharma bjuder in till bolagspresentation den 29 maj 18.00-20.30 på Episurf Medicals kontor på Karlavägen 60 i Stockholm.

Episurf Medical representeras av vd Pål Ryfors och Xbrane Biopharma av vd Martin Åmark. Presentationen kommer att webbsändas via Finwire.

Enklare förtäring kommer att serveras under kvällen.

Anmälan skickas till info@episurf.com alt info@xbrane.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.wkr0006.pdf