Episurf Medical presenterar klinisk data vid Stora Aktiedagen, Stockholm, den 13 november

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) presenterar klinisk data vid Stora Aktiedagen, Stockholm, den 13 november. Presentationen kommer att hållas av vd Pål Ryfors och prof. Leif Ryd, senior medicinsk rådgivare. Resultaten som kommer presenteras sammanfattas nedan. Resultaten följer de trender som har presenterats tidigare, men gäller nu för en större mängd patienter.

De för närvarande tillgängliga kliniska data för Episealer®-patienter kommer att presenteras. Detta innefattar klinisk data för 70 patienter som har passerat 12 månader sedan implantation, samt data för 30 patienter som har passerat 24 månader. 

Vi ser att Episealer®-patienterna uppvisar stora förbättringar på smärtskalan VAS samt i det kliniska knäformuläret KOOS där smärta, symptom, funktion i dagliga livet, funktion i idrott samt livskvalitet bedöms. Där finns inga tecken på försämring av resultaten över tid.

Utöver detta visar nya data från ett första generationens mini-metallimplantat att revisionsfrekvensen avtar över tid och att en del av patienterna visar utmärkta resultat efter 10-12 år.  Vår absoluta bedömning är att Episealer®-implantaten kommer att visa samma tendens men på en bättre nivå med färre revisioner.

Vi går från spekulationer till fakta och kan nu säga att vi ser tecken på att ett mini-metallimplantat som Episealer® kommer att hjälpa de flesta patienterna över långa tidsperioder.  Vi är naturligtvis mycket glada att se denna data som Episealer®-läkarna har delat med oss. Vi ser en överlevnadskurva för implantaten som är väldigt uppmuntrande med låg frekvens av implantatrevisioner, vilken kompletterar överlag fina kliniska resultat från mycket nöjda Episealer®-patienter.” kommenterar prof. Ryd.   


För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com


Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.