Episurf Medical presenterar vid Småbolagsdagen den 11 juni i Stockholm

Episurf Medical deltar vid Småbolagsdagen som hålls den 11 juni i Stockholm (Sheraton Stockholm Hotel). Arrangör är Aktiespararna och bolaget representeras av bolagets vd Pål Ryfors.

Evenemanget websänds live på www.aktiespararna.se/tv/live. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter presentationen.

För fullständigt program och anmälan se länk. (https://www.aktiespararna.se/smabolagsdagen)

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.wkr0006.pdf