Episurf Medical rapporterar att bolaget har nått 100 anslutna konton

I linje med ett av bolagets uppsatta mål för 2015, meddelar Episurf Medical att man nu har 100 konton som blivit godkända och anslutna till μifidelity™-plattformen.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-01-25 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

 “Jag är mycket nöjd över denna bedrift, särskilt med tanke på att vi ytterligare har skärpt kriterierna för nya konton som ska anslutas. Detta i syfte att öka produktiviteten för respektive konto genom att säkerställa att kirurgerna kan genomföra Episealer®-behandlingar omgående. Att vi nått denna milstolpe tyder på att vår direktförsäljningsstrategi i Europa fungerar. Det visar också prov på en ökad acceptans bland kirurger för att behandla patienter som befinner sig i gapet mellan biologiska- och protesoperationer med ett patientspecifikt Episealer®-implantat,” säger Rosemary Cunningham Thomas, VD Episurf Medical.

Under 2016 kommer Episurf Medical fortsätta att utöka och stärka upp säljstyrkan genom aktiva rekryteringsprocesser i Tyskland och Storbritannien.

”Jag är övertygad om att Episurf Medicals växande avtryck i Europa i kombination med en ständigt ökande efterfrågan från patienter av innovativa behandlingsmetoder för behandling av broskskador kommer att bidra till accelererad kirurgiskt acceptans av vår Episealer®-implantatteknologi under 2016 och framåt. Med fem patientspecifika produkter i portföljen inklusive vår första digitala produkt Epioscopy™, nyckelsäljare på plats i våra viktigaste marknader och en växande datamassa av klinisk evidens står Episurf Medical välpositionerat för att kunna konkurrera på global nivå de kommande åren,” säger Rosemary Cunningham Thomas, VD Episurf Medical.

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

         För mer information, vänligen kontakta:
         Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 70-7655892
         Tel: +44 (0) 7803-753603
         E-post: rosemary@episurf.com