Episurf Medical rekryterar Global sales and marketing director samt Sales director EMEA

Episurf Medical bygger upp en internationell marknads- och försäljningsorganisation där första steget är rekrytering av global sales and marketing director. Tillsatt för denna position är nu Michael Edward MacEwan. Michael har mångårig erfarenhet inom medicinteknikbranschen och har tidigare byggt upp framgångsrika marknads- och säljorganisationer. Därmed förstärks Episurf Medicals kapacitet avsevärt för den fortsatta kommersialiseringen av bolagets individanpassade implantat.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2014-07-10 12:17 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Mike McEwan har över tjugo års erfarenhet ifrån medicinteknikbranschen. Han har innehaft flera ledande positioner internationellt och framför allt utvecklat kommersiella strategier, identifierat nya affärsmöjligheter och tillväxtområden och samt byggt upp marknads- och säljorganisationer.

Till den nyetablerade marknads- och säljorganisationen har också positionen sales director EMEA tillsatts med Göran Martinsson. Göran har mångårig erfarenhet ifrån operativ- och strategisk försäljning, också han inom medicinteknikbranschen. Han har senast ansvarat för ett stort antal distributörer på geografiska marknader såsom Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien.

”Mike McEwan och hans team utgör ett viktigt tillskott till vår organisation för att möjliggöra vår fortsatta kommersialisering. De har både kontaktnät och erfarenhet som blir väldigt värdefulla för Episurf”, säger Nina Blake, vd på Episurf Medical.

Mike McEwan och Göran Martinsson tillträder senast 1 september. Organisationen planeras även bestå av ytterligare en väl etablerad säljrepresentant som offentliggörs i samband med tillträdet under andra halvåret, förutsatt att rekryteringen då har bekräftats.

De nya medarbetarna får en viktig roll i uppbyggnaden av distributionskanaler samt direkförsäljningsled i enlighet med den marknadsstrategi som lagts fast för Episurf Medicals kommersialisering. De får även stort inflytande på den fortsatta utvecklingen av bolagets kommersiella strategi liksom på dess operativa utförande.

 

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.  Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

Informationen är sådan som Episurf Medical ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com