Episurf Medical rekryterar sälj- och marknadschef för direktmarknadssatsning i Benelux

Episurf Medical har rekryterat Tania Bol som representant i Benelux-länderna. Tania blir en nyckelperson för företagets marknadssatsning i regionen och kommer även att arbeta i närliggande europeiska länder. Hon har en unik erfarenhet inom området broskskador med ett omfattande samarbete med de kliniker som Episurf Medical nu vänder sig till.

”Tania har ett brett nätverk bland potentiella kunder och hon blir således värdefull för våra möjligheter att etablera direktkontakt med klinikerna”, kommenterar Episurf Medicals vd Nina Bake.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2014-09-01 08:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
Tania Bol tillträder den 1 september som Episurf Medicals sälj- och marknadschef för Benelux-länderna. Hon förstärker Episurf Medicals internationella marknads- och försäljningsorganisation som därmed fortsätter att växa. Tania har ursprungligen en klinisk bakgrund. Under de senaste tio åren har hon haft olika nyckelbefattningar med ansvar för lansering, försäljning och marknadsföring av produkter för broskskador.

”Genom rekryteringen av Tania får vi helt nya möjligheter att bygga direkförsäljningsled i enlighet med den strategi som vi senast kommunicerade i vår halvårsrapport. Vi ökar nu tempot i vår kommersiella satsning för att bygga en stark marknadsposition med god kommersiell potential”, säger Nina Bake.

Tanias tidigare arbeten har innefattat omfattande kontakter med specialistkliniker i Benelux-länderna och övriga Europa. Genom det har hon fått en unik erfarenhet inom försäljning och marknadsföring på just det område där Episurf Medical verkar. Hon har även ett omfattande kontaktnät bland kliniker och så kallade Key Opinion Leaders, parat med en djup förståelse för förutsättningarna på klinikerna.

”Att vi kan göra en så här kvalificerad rekrytering visar att det finns en stark tro på Episurf Medical och våra möjligheter att på sikt nå kommersiell framgång med vår individanpassade teknologi för att reparera broskskador i knä och andra leder”, kommenterar Nina Bake.

För närvarande pågår den kontrollerade produktlanseringen (CPL) av Episurf Medicals första produkt Episealer ®. Inom ramen för denna CPL har operationer hittills utförts i Sverige, Belgien, Danmark, Norge, Polen och Tyskland, i samtliga fall med önskat resultat.

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com