Episurf Medical ställer ut vid ICRS Heritage Summit i Göteborg, den 29 juni – 1 juli

Episurf Medical AB (NASDAQ: EPIS B) kommer att ställa ut vid ICRS Heritage Summit i Gothia Towers, Göteborg, den 29 juni – 1 juli. Detta internationella möte firar i år 20-årsjubileet för International Cartilage Repair Society (ICRS), en global förening som främjar vetenskaplig forskning och kunskapsutbyte mellan läkare, forskare och patienter inom behandling av broskskador. På detta toppmöte diskuteras historiken, nutiden och framtiden inom broskforskning. Professor Leif Ryd, Episurf Medicals Senior Medical Advisor, har bjudits in att föreläsa om Episealer som alternativ till standardbehandlingar av broskskador.

För fullständig information, se länk: https://cartilage.org/icrs-heritage-summit-gothenburg/
För en översikt över industrikonferenser vid vilka Episurf Medical deltar, se länk: www.episurf.com/healthcare-professionals/conferences

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.wkr0006.pdf