Episurf Medical ställer ut vid AAOS 2017 i San Diego, Kalifornien

Episurf Medical AB kommer för första gången ställa ut vid årsmötet för American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) 2017 som arrangeras mellan den 14 och 18 mars i San Diego, Kalifornien. AAOS-mötet är världens största globala sammankomst för aktörer inom den ortopediska industrin och årligen deltar över 14 000 representanter från hälso- och sjukvårdsindustrin, däribland ett stort antal ortopeder.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2017-02-08 14:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Vid mässan kommer Episurf Medical representeras av ett antal medarbetare från olika delar av verksamheten samt av arbetande ordförande Dennis Stripe och tillförordnad vd Pål Ryfors. Episurf Medical återfinns vid monter #2061.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, tf vd, Episurf Medical

Tel: +46 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.