Episurf Medical tecknar distributionsavtal i Schweiz med Swiss OrthoGenix

Stockholm, 2013-04-25 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
”Swiss OrthoGenix säljstyrka är speciellt inriktade på yngre, aktiva patienter med knäledsskador i tidiga skeden. Det är just den patientgruppen som Episurf Medicals produkter vänder sig till och därför är de en idealisk partner”, säger Nina Bake, vd på Episurf Medical.

Under året planerar Episurf Medical en kontrollerad produktlansering i Europa. Genom Swiss OrthoGenix kommer ett fåtal utvalda kliniker i Schweiz att beredas möjlighet att medverka i den kontrollerade produktlanseringen. Swiss OrthoGenix är en specialiserad distributör som idag huvudsakligen vänder sig till ortopediska kliniker.

”Vi är imponerade av Episurf Medicals unika metod för att lösa ett problem för en patientgrupp där vi ser ett stort behov. Det har saknats en bra behandling för unga aktiva, patienter med skador i tidiga skeden och Episurf Medical fyller nu ett tomrum på marknaden”, säger Petra A. Gorski, vd på Swiss OrthoGenix GmbH.

Schweiz är för Episurf Medical, som för de flesta ortopedi- och implantatsbolag, ett strategiskt viktigt land då landet är känt för sina många samt mycket skickliga ortopeder.

 

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Pareto Öhman som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com