Episurf Medical tecknar sitt första europeiska distributionsavtal, med polska Biocare

Stockholm, 2013-04-10 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
Episurf Medical AB har tecknat distributionsavtal avseende Polen med Biocare Therapeutics Sp.zo. Det är bolagets första europeiska distributionsavtal och omfattar distribution av Episurfs individanpassade knäimplantat, Episealer Femoral Condyle.

”Biocares säljstyrka är speciellt inriktade på ortopediska knäprodukter och företaget vann nyligen ett pris Ivy–sports Distributor of the year. Biocare var därför vårt förstahandsalternativ för den polska marknaden”, säger Nina Bake, VD på Episurf Medical.

Under året planerar Episurf Medical en kontrollerad produktlansering i Europa. Genom Biocare kommer ett fåtal utvalda kliniker i Polen att få medverka i den kontrollerade produktlanseringen. Polen är en viktig marknad då landet uppskattas innefatta ca 10 procent av det europiska patientunderlaget.

”Vi ser fram emot att få tillgång till Episurfs unika metod för att lösa ett problem för en stor patientgrupp. Ett mycket stort antal patienter kan komma att få nytta av den här nya behandlingen. Vi uppskattar såväl metoden som det ansvarsfulla sättet som Episurf Medical har valt att lansera den”, säger Bartoz Marczyk, VD på Biocare Therapeutics Sp.zo.

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Pareto Öhman som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För ytterligare information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd, Episurf Medical AB, +46 73 612 55 63, ir@episurf.com
         Per Möller, Affärsutvecklingschef, Episurf Medical AB, +46 70 818 97 20