Episurf Medical uppnår ny milstolpe med 150 implantat

Episurf Medical kommer nå 150 implantat under veckan som börjar den 28 november. Denna milstolpe för operationer med knäimplantatet Episealer visar att den ortopediska industrin i ökande grad anammar Episurf Medicals patientspecifika teknik för behandling av lokala broskskador.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-11-28 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

”Episealerkonceptet får ökad uppmärksamhet och inom mindre än 6 månader efter den 100:e operationen når vi nu 150. Marknaden för kirurgiska implantat är utan tvekan konservativ och steg för steg avancerar Episurf mot bevisbaserade behandlingsalternativ. Resultaten är hittills mycket tillfredställande ger oss optimism inför framtiden då de visar på snabb återhämtning tillsammans med förbättrad livskvalité för våra patienter”, säger Dr Leif Ryd, Senior Medcial Advisor till Episurf Medical.

”Vi är glada att ha uppnått detta så snabbt efter vår 100:e operation”, säger Rosemary Cunningham Thomas, vd för Episurf Medical. ”Ortopeder känner i allt fler fall att behandling med Episealer ger betydande förbättringar för deras patienter. Det individanpassade tillvägagångssättet, som inleds med vår Epioscopy®-process för att detaljerat visualisera och bedöma en patients broskskador, möjliggör för Episurf att skräddarsy varje implantat efter patientens specifika anatomi och skador. Våra resultat börjar bekräftas genom relevanta kliniska resultat och en växande orderbok.”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 70-7655892

Tel: +44 (0) 7803-753603

Email: rosemary@episurf.com

 

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.