Episurf Medical utser CFO

Stockholm, 2014-03-04 10:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Episurf Medical utser Lena Lones som CFO. Lena Lones har varit verksam som konsult åt bolaget sedan 2010 och har lång erfarenhet inom området från tidigare befattningar som ekonomichef och CFO i allt från mindre ägarledda svenska bolag till internationella börsbolag. Tidigare har Lena Lones bland annat arbetat för Öhrlings revisionsbyrå (PWC), Medvik (Kinnevikkoncernen), Cap Gemini Finans, Saatchi & Saatchi Advertising och MCA/Universal.

Tidigare under året har Episurf Medicals ledning utökats med flera personer. I och med utnämningen av Lena Lones som CFO står bolaget väl rustat inför en fortsatt kommersialisering och kommande notering på Nasdaq OMX Stockholms huvudlista. Noteringsansökan är inlämnad och bolagets ambition är att kunna genomföra en notering under andra kvartalet 2014. Bolaget är sedan 2011 listat på Nasdaq OMX First North.
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com