Episurf Medical utser Dr Michael Manley till speciell strategisk rådgivare för USA strategin

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att Dr Michael Manley har utsetts till speciell rådgivare i syfte att stötta bolaget i dess strategi för den amerikanska marknaden.

Professor Leif Ryd, Senior medicinsk rådgivare till Episurf Medical säger: ”Michael Manley har varit verksam inom den ortopediska industrin i ledande forsknings- och utvecklingscentrerade befattningar under mer än 30 års tid. Han kan varje del av implantatortopedin på sina fem fingrar.”

Dr Manley har arbetat med Stryker Orthopaedics sedan 1987 och var Chief Scientific Adviser till december 2016 och är fortsatt konsult till bolaget inom vissa områden. Efter tre årtionden har Dr Manley omfattande erfarenhet från områden såsom kliniska studier, regulatoriskt arbete och regulatoriska processer samt från forsknings- och utvecklingsarbete.

Pål Ryfors, vd Episurf Medical säger: ”Vi formerar laget för nästa steg på vår USA strategi, och vi är enormt tacksamma för möjligheten att få arbeta tillsammans med Dr Manley, och hans bakgrund och erfarenheter är i en klass för sig. Han kommer arbeta tätt tillsammans med Episurf-teamet i detta viktiga strategiska steg av utvecklingen av vårt företag."

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 7 juni 2017.wkr0006.pdf