Episurf Medical utser ett Clinical Advisory Board bestående av europeiska Key Opinion Leaders

Episurf Medical har utsett ett formellt medicinskt råd, ett så kallat Clinical Advisory Board, som ska utgöra en viktig kärngrupp för bolagets fortsatta banbrytande arbete inom området för patientspecifika behandlingsmetoder. Rådet består av fem experter och nyckelpersoner verksamma inom områdena broskreparation och medicinsk radiologi.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-11-16 15:57 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Det första konstituerande mötet för Episurf Medicals Clinical Advisory Board hölls i Stockholm den 13 och 14 november 2015. Ordförande för mötet var bolagets Senior Medical Advisor, Professor Leif Ryd. 

”Genom skapandet av ett formellt medicinskt råd uppnår vi ytterligare en viktig milstolpe i arbetet med att göra vår patientspecifika teknologiplattform till branschstandard, inte bara i Europa utan världen över. Jag är glad att kunna välkomna fem ”superstjärnor” inom branschen som ska arbeta tillsammans med oss för att ta fram nyskapande effektiva behandlingsmetoder baserade på den allra senaste tekniken”, säger Rosemary Cunningham Thomas, VD för Episurf Medical.

Episurf Medicals nära samarbete med det medicinska rådet har fyra huvudsakliga mål; att få bättre förståelse för de trender, drivkrafter och prioriteringar som ligger till grund för klinisk praxis och behandlingsregim vid broskskador; att utvärdera bolagets erbjudande och strategiska inriktning för att säkerställa att verksamheten motsvarar kundernas behov och förväntningar; att granska, utvärdera och komma med idéer avseende produktutveckling och framtida produkter; och slutligen, att bygga upp tillförlitlig klinisk patientdata. 

Det medicinska rådet består av följande experter och nyckelpersoner inom områdena broskreparation och medicinsk radiologi:

  • Associate Professor Tim Spalding, Storbritannien; Specialist inom knäkirurgi, University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust samt Honorary Associate Professor, Warwick Medical School, University of Warwick.
  • Dr. Johannes Holz, Tyskland; Specialist inom ortopedi och traumakirurgi, Ortho Centrum Hamburg, Parkklinic Manhagen.
  • Professor Mats Brittberg, Sverige; Professor, Cartilage Research Unit, Göteborgs universitet, kirurg på Ortopedimottagningen, Kungsbacka sjukhus, Kungsbacka.
  • Associate Professor Karl Eriksson, Sverige; Ortopedavdelningen, ”Sofiahemmet” Södersjukhuset, Stockholm.
  • Professor Seppo Koskinen, Sverige; Professor i medicinsk radiologi vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, Senior Consultant, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

”Episurfs intressen och utmaningar ligger helt i linje med kirurgernas krav på att nya metoder för att behandla broskskador i knäet ska vara säkra och kliniskt effektiva. Vi tror att det finns en stor patientgrupp som tidigare saknat adekvata behandlingsalternativ, där Episealer® kan vara en möjlig behandlingsform. Vi tror också att den preoperativa skademarkeringsrapporten skulle kunna utvecklas till en egen produkt i form av ett diagnostiskt stödverktyg med syftet att bistå kirurger med kliniskt beslutsfattande. Samarbetet med våra rådgivare säkerställer att vi får tillgång till värdefulla kliniska insikter i vårt nuvarande och framtida arbete”, fortsätter Rosemary Cunningham Thomas.
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

         För mer information, vänligen kontakta:
         Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 70-7655892
         Tel: +44 (0) 7803-753603
         E-post: rosemary@episurf.com