Episurf Medicals 100:e Episealer® Femoral Twin-implantat visar på snabb klinisk acceptans

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att bolaget uppnått 100 operationer med knäimplantatet Episealer Femoral Twin, vilket tillsammans med Episealer Condyle Solo och Episealer Trochlea Solo utgör Episurf Medicals produktportfölj av patientspecifika knäimplantat. Detta individanpassade behandlingsalternativ utvecklades för att kunna behandla patienter som uppvisar större och mer avlånga skador i brosk och underliggande ben på femorala kondylerna och i trochleaområdet i knäleden.

”Teoretiskt sett så är ett knä som behöver ett Episealer Twin-implantat ofta mer skadat, möjligtvis närmare en utvecklad artros, jämfört med ett knä som behöver ett Episealer Solo-implantat. Vi är mycket glada över att också dessa större skador svarar bra på Episealer-behandlingen och att vi framgångsrikt kan hjälpa patienter med mer utmanande skador. Detta är väldigt bra”, säger Professor Leif Ryd, senior medicinsk rådgivare till Episurf Medical.

I augusti 2017 meddelade Episurf Medical att den 250:e operationen med knäimplantatet Episealer hade planerats, vilket i tillägg till Episealer Femoral Twin även innefattar Episealer Condyle Solo och Episealer Trochlea Solo. 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 14 september 2017.wkr0006.pdf