Episurf Medicals 100:e Episealer®-implantat i Tyskland

Episurf Medical meddelar att operation av det 100:e Episealer®- implantatet i Tyskland sker inom de närmsta veckorna.

"Det finns för närvarande stor aktivitet kring knäimplantaten Episealer® på den tyska marknaden. Flera tyska kliniker har initierat marknadsaktiviteter där de använder Episealer® som ett bevis på att de befinner sig i framkant vad det gäller nya behandlingar för broskskador i knäleden. Detta är naturligtvis till stor hjälp för vår marknadsacceptans. Vi vill tacka alla kliniker som arbetar med oss i detta tidiga skede, då vi gemensamt arbetar för att hjälpa en stor grupp patienter tillbaka till livet” säger Pål Ryfors, vd för Episurf Medical.

Totalt har mer än 250 patienter behandlats med knäimplantatet Episealer®.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.00 den 11 December 2017.wkr0006.pdf