Episurf Medicals 50e Episealer® Femoral Twin-implantat visar på snabb klinisk acceptans

Episurf Medical meddelar idag att bolaget uppnått 50 operationer med knäimplantatet Episealer Femoral Twin, vilket tillsammans med Episealer Condyle Solo och Episealer Trochlea Solo utgör Episurf Medicals produktportfölj av patientspecifika knäimplantat. Detta individanpassade behandlingsalternativ för patienter som lider av broskskador introducerades i marknaden för mindre än 14 månader sedan.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-12-01 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Episealer Femoral Twin utvecklades för att kunna behandla patienter som uppvisar större och mer avlånga skador i brosk och underliggande ben på femorala kondylerna och i trochleaområdet i knäleden. Den individanpassade lösningen framställs med hjälp av Episurfs skyddade Epioscopy®-teknik.

”En utmaning för Episealerkonceptet är att sätta in implantatet vid rätt tidpunkt, innan dess att skadan har utvecklats för långt och utvecklats till uppenbar artros. Tanken bakom implantatet Episealer Twin var att utveckla ett knäimplantat för skador vilka utvecklats till en viss grad, men som ännu inte blivit fullt utvecklad artros. Att denna produkt tagits emot så väl av marknaden visar på det behov som finns för en passande behandlingsmetod för denna grupp av patienter. Glädjande nog har resultaten levt upp till förväntningarna och Episurfs MR-baserade skademarkeringsrapport möjliggör noggrann analys av dessa större skador” säger Dr Leif Ryd, Senior Medical Advisor till Episurf.

”Genom snabb acceptans av Episealerteknologin för behandling av större broskskador har Episurf lyckats expandera behandlingsmöjligheterna till en större patientgrupp”, säger Rosemary Cunningham Thomas, vd Episurf Medical. ”Framgången för Episealer Twin visas genom det faktum att över 50% av Episurfs implantat i dagsläget är Twinimplantat. Detta bekräftar att vi på ett bra sätt möter våra läkares behov genom att erbjuda en passande lösning för en större patientgrupp”, avslutar Rosemary Cunningham Thomas.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 70-7655892

Tel: +44 (0) 7803-753603

Email: rosemary@episurf.com

 

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.