Episurf Medicals 50:e Episealer®-implantat i Belgien

Episurf Medical meddelar att den 50:e operationen med knäimplantatet Episealer® i Belgien sker inom kort. Episurf Medical startade i liten skala i Belgien och har initialt arbetat med en begränsad grupp ortopeder. Bolagets teknik har mottagits mycket väl av ledande ortopeder i landet och Belgien utgör en av bolagets prioriterade marknader.

”Jag är verkligen glad över den ökande acceptansen och efterfrågan av våra Episealer®-implantat som vi ser i Belgien. Vi har säkrat ekonomisk vårdersättning i Belgien och vi kan nu också visa upp positiva kliniska resultat för ortopederna. Detta är av stor betydelse då både ortopeder och patienter letar efter bevisade medicinska lösningar”, säger Tania Bol, regionchef för Episurf Medical i Belgien och Nederländerna.

”Efter att ha startat i liten skala i Belgien så ser vi nu en ökad användning och efterfrågan. I kombination med de goda patientresultaten utgör detta en mycket tillfredställande utveckling i Belgien” kommenterar Professor Leif Ryd, senior medicinsk rådgivare, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.05 den 31 augusti 2017.wkr0006.pdf