Episurf Medicals 50:e Episealer®-implantat i Tyskland visar på snabb klinisk acceptans

Episurf Medical meddelar att bolagets 50:e operation i Tyskland med knäimplantatet Episealer® sker inom de närmsta dagarna. Episurf Medical intensifierade sin verksamhet i Tyskland under 2016 och bolagets teknik har mottagits mycket väl av ledande ortopeder i landet. Tyskland utgör en av bolagets prioriterade marknader.

”I Tyskland startade vi våra insatser i områdena kring Berlin, Hamburg och Münster med mycket goda resultat. Vi fortsatte därefter att fokusera på ytterligare tyska regioner och har idag ett säljteam som täcker alla delar av Tyskland. Den kliniska responsen från ortopeder och patienter i Tyskland är mycket positiv och våra ortopeder har accepterat Episealer® som en av sina standardbehandlingar, så vi ser fram emot att hjälpa fler patienter tillbaka till ett aktivt liv utan knäsmärta”, säger Dirk Tretau, regionchef för Episurf Medical i Nord- och Västtyskland.

”Vi är mycket glada över att våra tidiga användare i Tyskland bidrog till att vi i Tyskland genomförde mer än en operation varannan vecka under 2016. Vi är i början av vår kommersialisering, och vi kunde inte ha önskat oss en bättre start i Tyskland. Det handlar om att starta i en begränsad skala och producera goda kliniska resultat, precis som vi gör. Dirk och hans kollegor gör ett mycket bra jobb, som fortsätter under 2017”, säger Pål Ryfors, tf vd och CFO i Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, tf vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15.30 den 3 april 2017.wkr0006.pdf