Episurf Medicals fjärde patient opererad på Skånes universitetssjukhus

Stockholm, 2013-03-25 15:08 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Vid en operation på Skånes universitetssjukhus har Episurf Medicals individanpassade implantat opererats in med önskat resultat. Implantatet hamnade i korrekt position i knäleden med hjälp av företagets precisionsverktyg. Operationen genomfördes av David Roberts, biträdande överläkare på Skånes universitetssjukhus, under handledning av Dr. Leif Ryd, ortopedisk kirurg, tidigare professor vid Karolinska Institutet och styrelseledamot i Episurf Medical.

Operationen är den fjärde i en pågående studie som utvärderar Episurf Medicals individanpassade implantat. Studien fortsätter med ett antal kommande operationer och uppföljning av genomförda operationer.

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Pareto Öhman som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com