Episurf Medicals implantatteknologi erhåller ytterligare stöd genom presentation av klinisk uppföljningsdata vid 12 månader vid den välrespekterade ICRS-kongressen i Sorrento, Italien

Ytterligare kliniska resultat från användning av Episealerimplantatet kommer att presenteras vid 2016 års ICRS-kongress (International Cartilage Repair Society) i Sorrento i Italien, tisdagen den 27 september. Den vetenskapliga sammanfattningen ”A customized femoral resurfacing metal implant for focal chondral lesions- short term results of the first ten patients” kommer att presenteras vid en del av kongressen som rör kliniska resultat efter broskreparationer. Den vetenskapliga sammanfattningen kommer att presenteras av Dr Anders Stålman (Stockholm, Sverige) ortoped i studien, tillsammans med kollegorna Dr Nicolas Martinez-Carranza (Stockholm, Sverige), Dr David Roberts (Malmö, Sverige) och Dr Magnus Högström (Umeå, Sverige).

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-09-26 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Den data som presenteras fortsätter att ge stöd åt Episealer som ett nödvändigt behandlingsalternativ för patienter med fokala broskskador i knäleden. Resultaten belyser att implantatet visar sig vara ett väl fungerande alternativ för svårbehandlade medelålders patienter som lider av broskskador, och att patienten kan vänta sig betydande förbättringar av knäets funktionalitet samt patientens allmänna livskvalité.

”Resultaten i denna vetenskapliga sammanfattning, som här presenteras för ledande broskspecialister från olika delar av världen, ger fortsatt stöd åt implantatsäkerheten hos Episealer som behandlingsalternativ för broskskador. För patienter med rätt indikationer tror vi att Episealer har potentialen att sakta ner, och möjligtvis stoppa, utvecklingen av artros” säger Professor Leif Ryd, Senior Medical Advisor till Episurf Medical. ”Vetenskapen bakom Episealer, i kombination med den pågående insamlingen av klinisk uppföljningsdata, börjar nu visa att Episealer kan bidra till betydande förbättringar för patienter med broskskador. Detta är mycket spännande tider för oss”.

Presentationen ger stöd åt de slutsatser och analyser vilka presenterades tidigare under ICRS-kongressen då en välrespekterad panel av broskskadespecialister arrangerade Episurf Medicals första utbildningsseminarium. ”ICRS visar sig vara en milstolpe för oss. Att erhålla förtroende från broskskadespecialister är avgörande för framgång för oss”, kommenterar Rosemary Cunningham Thomas, vd Episurf Medical. ”Fortsatt rapportering av klinisk uppföljningsdata som visar på goda resultat för våra patienter, i linje med denna presentation, tillsammans med högkvalitativ utbildning för våra kunder, betyder att Episurf Medical börjar få genuint erkännande som en värdefull partner för broskskadespecialister”, avslutar Rosemary Cunningham Thomas.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 70-7655892

Tel: +44 (0) 7803-753603

Email: rosemary@episurf.com

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.