Episurf Medicals knäprodukter godkända för marknadsföring och försäljning i Spanien

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att den spanska myndigheten AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) har godkänt knäimplantatet Episealer® för marknadsföring och försäljning i Spanien. Godkännandet följer efter en granskningsprocess och Episurf Medical kommer nu fortsätta processen för att etablera sig på den spanska marknaden.

”Vi är glada för detta godkännande vilket är helt i linje med vår strategi. Spanien är en stor marknad med ett stort antal knäproteser varje år. Knäartros är en global sjukdom och de globala marknaderna är homogena när det kommer till sjukdomsförekomst. Vi ser fram emot att ta nästa steg i Spanien inom kort”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.00 den 3 april 2018.wkr0006.pdf