Episurf Medicals kontrollerade produktlansering är inledd

Stockholm, 2013-09-30 16:46 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Episurf Medical har planenligt genomfört sitt första kickoff-möte och inleder därmed den kontrollerade produktlanseringen av bolagets individanpassade implantat för behandling av broskskador i knäleden, Episealer® Femoral Condyle. Kirurger från fem utvalda ortopediska kliniker i norra Europa medverkade på mötet som omfattade utbildning i produkten och den kirurgiska tekniken, praktiskt handhavande samt genomgång av indikationer, teknisk dokumentation, fallstudier och studiedata.

De medverkande kirurgerna kan nu börja använda Episurf Medicals unika metod med patientspecifika implantat och kirurgiska instrument som tillverkas på beställning för varje operation.

”Kickoff-mötet med utvalda kliniker och kirurger blev mycket lyckat och vår första produktlansering är nu inledd. Ytterligare möten med ledande kirurger från olika delar av Europa är också inplanerade. Vi har därigenom goda förutsättningar att snart få igång en kommersiell användning av våra produkter”, säger Nina Bake, vd för Episurf Medical.

Episealer® Femoral Condyle är Episurf Medicals första CE-märkta produkt. Den lanseras nu stegvis under kontrollerade former till ett begränsat antal kvalificerade ortopediska kliniker. Lanseringen är utformad för att kunna säkerställa hög kvalitet och maximal säkerhet för patienter och kirurger. Det genomförda kickoff-mötet är ett första led i den kontrollerade produktlanseringen och det första av tre planerade utbildningstillfällen där utvalda ortopediska kirurger från hela Europa ska utbildas i produkten och tekniken.

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com