Episurf Medicals ledningsgrupp utökas

Stockholm, 2014-01-15 16:18 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

En ny ledningsgrupp har utsetts i Episurf Medical. Gruppen har utökats med tre personer och består nu av Nina Bake (CEO), Jeanette Spångberg (COO), Leif Ryd (Medical Expert Scientific Affairs), Per Möller (Sales and Marketing) och Jacob Dumky (Quality Assurance/Regulatory Affairs). De nya medlemmarna har alla mångårig erfarenhet inom sina respektive områden. Förändringen i ledningsgruppen görs i syfte att förstärka bolagets ledning för en fortsatt kommersialisering och kommande börsnotering på Nasdaq OMX huvudlista.


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

 

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com