Episurf Medicals ordförande och vd ringde in bolagets introduktion på huvudlistan

Episurf Medicals aktier av serie B har idag börjat handlas på Nasdaq OMX Stockholm, huvudlistan. Första avslutet gjordes klockan 9.09 till kursen 65,00 SEK. Introduktionen firades genom att bolagets styrelseordförande Saeid Esmaeilzadeh och vd Nina Bake traditionsenligt ringde in handeln vid en ceremoni hos Nasdaq OMX (bilden).

Stockholm, 2014-06-11 12:34 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
Episurf Medical är ett medicintekniskt bolag som är först i världen med att erbjuda skräddarsydda patientunika implantat samt kirurgiska instrument för behandling av smärtsamma ledskador. Med patenterad teknologi för individanpassad design och produktion kan Episurf Medical tillverka perfekt anpassade implantat utifrån varje enskild patients unika anatomi och skada. 

”Vi har i dag en världsunik teknikplattform för att kunna hjälpa människor som lider av ledskador, och siktar på att komplettera vår produktportfölj med ytterligare två produkter under året. Vi ser ett allt växande behov av individanpassade behandlingsalternativ världen över och får tack vare noteringen på huvudlistan en stabil grund för vårt fortsatta arbete med att etablera bolaget i Europa och globalt”, säger Nina Bake, som har varit bolagets vd sedan start.

”Episurf Medical har gjort en fantastisk resa under de senaste åren och har som första medicintekniska bolag i världen visat att det är möjligt att erbjuda människor individanpassad ortopedisk behandling med hög precision som är kostnadseffektivt. Genom noteringen tillgängliggör vi bolagets aktie för privata- såväl institutionella samt internationella investerare. Vi har en välfylld kassa och en tydlig plan för bolagets fortsatta utvecklings- och expansionsarbete”, säger Saeid Esmaeilzadeh, styrelseordförande för Episurf Medical.

Episurf Medicals produktportfölj består initialt av det individanpassade implantatet Episealer® och de kirurgiska borrmallarna Epiguide®. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity®-system kan implantaten kostnadseffektivt individanpassas för optimal passform och mini-invasivt ingrepp. Tekniken kan enkelt appliceras på människans samtliga leder. I ett första steg är bolagets huvudfokus på broskskador i knäleden.

Episurf Medicals aktier av serie B har sedan 2011 handlats på First North. De handlas nu på huvudlistan under samma kortnamn som tidigare, dvs. ”EPIS B”. Aktien behåller även samma ISIN som tidigare, dvs. SE0003491562. För ytterligare information hänvisas till det prospekt som finns tillgängligt på Episurf Medicals hemsida, www.episurf.com.

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com