Episurf Medicals styrelse utser Pål Ryfors till vd och koncernchef samt utser ny finanschef

Episurf Medicals styrelse har idag utnämnt Pål Ryfors till verkställande direktör med omedelbart tillträde.

Styrelseordförande Dennis Stripe säger: ”Pål Ryfors har visat starkt ledarskap och har hanterat ansvaret som vd-rollen innebär under de senaste fem månaderna som tillförordnad vd. Pål förstår betydelsen av de strategiska avvägningar som ett ungt bolag behöver göra för att ta sig framåt.” Dennis Stripe fortsätter: ”Vi i styrelsen för Episurf Medical anser att Påls egenskaper och hans förmåga att sätta sig in i den ortopediska industrin, i tillägg till hans förmåga att bygga relationer inom Episurfteamet gör honom till den ideala kandidaten.”

Pål Ryfors började som finanschef vid Episurf Medical i december 2015, en roll han haft sedan dess. I tillägg har Pål Ryfors arbetat som tillförordnad vd för Episurf Medical sedan januari 2017. Under perioden 2006 – 2015 arbetade Pål i finansbranschen, senast som finanschef för Marginalen Bank.

Pål Ryfors säger: "Jag är väldigt glad över att få denna möjlighet. Episurf Medical är ett enormt spännande företag med en världsledande teknik. Sedan bolaget grundades har Episurf Medical etablerat sig som en innovativ kraft inom den ortopediska industrin, och med allt mer goda kliniska resultat så kommer möjligheterna för accelererad tillväxt allt närmare. Det är fantastiskt att jobba på ett företag som vill bli bäst i världen inom sin nisch, och det är precis vad Episurf Medical vill. Målsättningen är hög och jag ser fram emot att vara med om den fortsatta utvecklingen”.

Pål Ryfors är född 1983 och är styrelseledamot i Aros Kapital. Pål har en kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Bolaget meddelar också att Veronica Wallin utses till finanschef för Episurf Medical samt medlem av ledningsgruppen. Veronica har varit ekonomichef för Episurf Medical sedan augusti 2016 och hade tidigare samma roll på ApoEx.

För mer information, vänligen kontakta:

Dennis Stripe, styrelsens ordförande

Tel:+46 (0) 8 612 00 20

Email: dennis.stripe@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.25 den 2 juni 2017.wkr0006.pdf