Episurf Medicals valberedning föreslår ytterligare styrelseledamöter

Valberedningen (“Valberedningen”) för Episurf Medical AB (publ.) (”Episurf Medical”) presenterar idag ett förslag till val av två nya ledamöter till styrelsen i Episurf Medical, att väljas vid en extra bolagsstämma den 18 augusti 2016. Valberedningen är mycket nöjd med utfallet av sin rekryteringsprocess. De föreslagna styrelseledamöterna har tillsammans 50 års erfarenhet från hälsovårdssektorn, med tonvikt mot de medicintekniska och ortopediska sektorerna samt ledreparationssektorn.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-07-26 08:35 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Samtidigt som Episurf Medicals teknik erhåller ökad marknadsacceptans på global basis, kommer de föreslagna styrelseledamöterna väsentligt bidra med relevant erfarenhet från olika kompetensområden.

Deras tidigare erfarenheter från branschen innefattar bland annat arbete med försäljning och marknadsföring, positioner i ledande operativa roller och digital health, dvs den digitala utvecklingen inom hälsovården. Episurf Medical fortsätter sin globala kommersialiseringsstrategi vilken inkluderar förberedelser för ett inträde på den amerikanska marknaden.

De båda kandidaterna, Mr. Dennis D. Stripe och Mr. Wil Boren, är amerikanska medborgare och bor i USA. Mr. Stripe föreslås även bli ny ordförande för styrelsen i Episurf Medical.

I en kommentar till nomineringarna säger Ashkan Pouya, ordförande för Valberedningen, att ”Dennis och Wil kommer bidra med omfattande och relevant kunskap till Episurf Medical, vilken de intjänat under årtionden i branschen, och mer specifikt från arbete med patientspecifika ortopediska alternativ. Valberedningens förslag är en fortsättning på den utveckling av styrelsen som har pågått under året. Slutligen är vi väldigt glada för att få dessa individer ombord då det finns få med så djup och specifik kunskap om Episurf Medicals viktiga kompetensområden.”

“Den teknologi som Episurf Medical tar till marknaden är spännande då den kombinerar det senaste inom design och tillverkning för skräddarsydda implantat. Episurf Medical är ett exempel på hur ortopeder och näringslivet arbetar tillsammans för att rikta sig till yngre patienter, med målet att återfå en aktiv livsstil med hjälp av minimalt invasiv kirurgisk teknik. Det kommer bli ett nöje att arbeta med Rosemary och det talangfulla teamet hos Episurf Medical” säger Mr. Dennis Stripe, föreslagen ny styrelseordförande.

Mr. Wil Boren säger: “Jag är väldigt glad för möjligheten att få ansluta till Episurf Medicals styrelse. Utvecklingen av personliga och minimalt invasiva ortopediska behandlingsalternativ kommer ha stor påverkan på framtiden för patientvården. Episurf Medical har rätt strategisk inriktning och utvecklingsportfölj för att väsentligt påverka framtiden för vår industri”.

Sammanfattning av yrkesbakgrund

DENNIS D. STRIPE

Mr. Dennis Stripe har närmare 40 års erfarenhet från olika roller inom ledning, försäljning och marknadsföring på global nivå. När han började hos Kendall Healthcare Products 1983 startade Mr. Stripe en karriär inom hälsovårdsindustrin som kom att pågå under följande 33 år. 1991 började Mr. Stripe hos Smith & Nephew som Senior Product Manager. Under sina år hos Smith & Nephew hade Mr. Stripe olika seniora roller inom marknadsföring och avslutade som Group Marketing Director inom den ortopediska divisionen. Efter en framgångsrik karriär hos Smith & Nephew anslöt Mr. Stripe till Spine divisionen hos Stryker Corporation 1996 och stannade  tills 2008. Hos Stryker Corporation hade Mr. Stripe ett flertal seniora ledningspositioner på global nivå, inklusive rollen som Vice President of Global Marketing. 2008 började Mr. Stripe hos OrthoHelix Surgical Desings, ett medicintekniskt bolag som fokuserar på implantat och instrument för ledrekonstruktion. Mr. Stripe arbetade hos OrthoHelix Surgical Designs fram tills 2013, och han var verkställande direktör och styrelsemedlem under sammanlagt fem år. OrthoHelix Surgical Designs såldes till Nasdaqnoterade bolaget Tornier N.V., genom en transaktion som leddes av Mr. Stripe.

Mr. Stripe har för närvarande en ledande befattning i det Kalifornienbaserade bolaget Compliant Innovations, ett bolag som fokuserar på mjukvarulösningar för hälsosektorn, och styrelsemedlem i Central-Insurance Companies och Medshape.

Mr. Stripe är gift, har tre barn och bor i Mahwah, New Jersey, USA. Mr. Stripe erhöll en BA inom marknadsföring från Ohio Northern University 1979. Vidare har Mr. Stripe deltagit i ledarskapsutbildningar vid Harvard University och Wharton School of Business.

________________________________________

WIL BOREN

Mr. Wil Boren har 17 års erfarenhet från den ortopediska industrin. Mr. Boren anslöt 1999 till divisionen för Sports Medicine hos Biomet Orthopedics. Under de följande åtta åren hade Mr. Boren ett antal seniora roller inom försäljning och marknadsföring, både på divisionsnivå och på koncernnivå. 2007 blev Mr. Boren President för Biomets internationella division. I denna roll ansvarade Mr. Boren för Asia Pacific, Latinamerika och Kanada. 2013 intog Mr. Boren rollen som President för divisionen för Sports Medicine, Extremities and Trauma hos Biomet. Under 2015, efter Zimmers förvärv av Biomet, ledde Mr. Boren koncernövergripande strategiska initiativ som General Manager för Connected Health, Global Branding och Medical Education.

Mr. Boren lämnade Zimmer|Biomet sommaren 2016.

Mr. Boren är gift, har fyra barn och bor i Warsaw, Indiana, USA. Mr. Boren erhöll en Bachelor of Science från Indiana University 1996 och är en Wharton Business School Fellow.

________________________________________

Valberedningens fulla förslag finns tillgängligt via Episurf Medicals webbplats, episurf.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Ashkan Pouya, Valberedningens Ordförande

Tel: +46 (0) 707 983 244

E-post: ashkan@sdip.se
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.35 den 26 juli 2016.