Episurf Medicals vd Pål Ryfors förvärvar aktier motsvarande 3,2% av kapital och 6,8% av röster från huvudägaren Serendipity Ixora

Episurf Medicals (NASDAQ: EPIS B) vd Pål Ryfors och bolagets huvudägare Serendipity Ixora har idag kommit överens om en affär där Pål Ryfors förvärvar 983 607 A-aktier i Episurf Medical, motsvarande 3,2% av kapital och 6,8% av röster från Serendipity Ixora. Pål Ryfors blir därmed bolagets näst största ägare sett till röstandel. Efter transaktionen innehar Serendipity Ixora 4 661 519 A-aktier motsvarande 15,3% av kapitalet och 32,3% av rösterna i bolaget. Pål Ryfors kommer äga 983 607 A-aktier och 32 786 B-aktier i bolaget, motsvarande 3,3% av kapitalet och 6,9% av rösterna. Affären görs till kursen 6,10 per aktie.

”Jag är mycket stolt över att bli storägare i Episurf Medical, ett bolag som verkligen ligger helt rätt i sin industri. Vi har en världsledande teknik och mycket goda resultat och vi är i ett läge där vi precis tagit oss ut på marknaden, detta med mycket gott mottagande. Vi bygger nu kliniska bevis för vår teknologi och detta lägger grunden för vår framtid. Jag förvärvar dessa aktier för att jag ser en betydande långsiktig potential i Episurf Medical. Vidare tycker jag att det team som finns på plats, i kombination med bolagets teknologi och möjligheter, utgör en mycket intressant investeringsmöjlighet för mig” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

”Vi är glada över att Pål Ryfors tydligt signalerat sitt intresse av att bygga upp ett betydande långsiktigt aktieinnehav i bolaget.” säger Saeid Esmaeilzadeh, ordförande i Serendipity Ixora och styrelseledamot i Episurf Medical.

I syfte att stärka vd:ns intressegemenskap med Episurf Medicals aktieägare har Serendipity Ixora tillhandahållit finansiering på förhandlade villkor.    

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.25 den 10 november 2017.wkr0006.pdf